Kunst

Kunst en kunstgeschiedenis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kunsthistoricus Michael van Hoogenhuyze doceerde kunstgeschiedenis aan onder meer de HKU en de Hogeschool der Kunsten in Den Haag. Na zijn pensionering in 2011 schreef hij over de oorsprong van de kunst. In Van muzisch spel naar muzisch denken legt hij duidelijk en overtuigend verbanden tussen historische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de kunst. Waar de oorsprong van de kunst ligt in spel en ritueel trad in de Griekse oudheid een verandering op: kunst werd een interpretatie van mythes en verhalen. Van Hoogehuyze volgt deze ontwikkelingen tot het begin van de 21ste eeuw en schetst hoe maatschappelijk en technische veranderingen hun invloed hebben (gehad) op het maken en beschouwen van kunst. Het boek is gezet in het door Studio Eyal & Myrthe ontwikkelde lettertype Kristal.

Toont alle 7 resultaten